AKTUÁLIS

Hirdesd az Igét programok!
2015.12.13.Református Nevelőszülői Hálózat
2013.04.04.Keresés a honlapon

MEGHÍVÓ: SZOLGÁLATMEGERŐSÍTŐ NAP


A képre kattintva az nagyobb méretben olvasható!MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRAMEGHÍVÓ MÁNDOKI EGYHÁZKÖZSÉGMEGHÍVÓEVANGÉLIZÁCIÓ FÉNYESLITKÉNGYÁSZJELENTÉSGYÁSZJELENTÉSElőadás MándokonSzárnyakat kapott a focicsapat

Nt. Pápai Gábor kéki református lelkipásztor meghívásának tett eleget az egyházmegye labdarúgó
csapata, amikor augusztus 2-án a falunapi kispályás focitornán megmérettette magát. A nyári
szabadságolások miatt sok vendégjátékossal egészült ki a csapat. Lelkipásztorok mellett lelkész
gyerekek, presbiterek erősítették a teamet. A sebtében verbuválódott csapat Nt. Koncz Imre
pátrohai lelkipásztor vezetésével egészen a döntőig verekedte magát, ahol büntetőkkel maradt
alul. Ennek ellenére madarat lehetett fogatni a játékosokkal. A boldogság KÉK madarát.
Ezúton is köszönjük a meghívást és a vendégszeretetet!MEGHÍVÓKISVARSÁNYI MEGHÍVÓMEGHÍVÓGYÁSZJELENTÉS

GYÁSZJELENTÉSEVANGÉLIZÁCIÓ FÉNYESLITKÉNEVANGÉLIZÁCIÓ KISLÓNYAI, NAGYLÓNYAI GYÜLEKEZETEKBENMÁNDOKI MEGHÍVÓMEGHÍVÓ:TUZSÉRI EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT


A képre kattintva érhető el a nyomtatható változat.MEGHÍVÓ: TUZSÉRI ORGONA KONCERT


A képre kattintva érhető el a nyomtatható változat.MEGHÍVÓ - KONCERT GYÜRÉBENMeghívó Tarpára - keresztyén koncertMEGHÍVÓ NAGYVARSÁNYI EVANGÉLIZÁCIÓRAMÁNDOKI GYÜLEKEZET MEGHÍVÓJABarabási meghívó


A meghívó a képre kattintva érhető el.Hirdesd az Igét - Vásárosnaményi program


A képre kattintva nagyobb méretben olvasható, valamint letölthető a programplakát.Hirdesd az Igét - Nyírlövői program


A képre kattintva nagyobb méretben olvasható, valamint letölthető a programplakát.MEGHÍVÓFÉNYESLITKE CSALÁDI HÉT


Kedves Testvérek!

Szeretettel várunk benneteket gyülekezeti tagjaitokkal együtt családi heti evangélizációs sorozatunkra.

Takaró Károly testvérünk hirdeti az igét, reménység szerint a tőle megszokott lelkiséggel.

Két bizonyságtétel egészíti ki hetünket: hétfőn Zsebeházi Ferencé, aki napközben a gyermekek között szolgál. Testvérünk korábban drogdíler és az "itt a piros hol a piros" trükkös mestere volt, aki megtérése után ma már bohócjelmezben vattacukrot készít a gyerekeknek (közben az igéről mesél nekik) Emellett ugrólóvárakkal foglalkozik vállalkozóként.Ferenc drogprevenciót is tart a fiatalok között.

Hasonlóan várjuk szerdán Hagyó Miklóst is, aki a börtönben ismerte meg a kegyelmet. Őt nem mutatnánk be... de az Isten kegyelmének nagyságáról szól majd közöttünk.

A találkozás reményében, szeretettel:

Bezzegh Gábor
és
Bezzeghné Ignéczi AnikóJÁNDI TANODA NYITÓRENDEZVÉNY


2017. február 17-én került megrendezésre a Jándi Tanoda EFOP-3.3.1-15-2015-00138 számot viselő programjának Nyitó rendezvénye. A Magyarországi Református Egyház által megpályázott és megnyert 27 840 000 Ft összegből Jándon, a Református Egyházközség Gyülekezeti termében valósul meg a projekt, amelybe 25 felsős illetve középiskolás tanuló vehet részt.
Nyitó rendezvényen Isten Igéje arra bíztatta a jelenlévő szülőket, gyermekeiket, a gyülekezet tagjait, és persze valamennyi meghívottat, hogy legyenek elfogadóak, befogadóak. Ahogyan mi Istenünk befogadott bennünket az Ő dicsőségébe, szeretetébe, országába, úgy fogadjuk be mi is ezeket a diákokat a mi közösségünkbe. Jézus így bíztat erre bennünket: „Mert én példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (János ev. 13, 15).
Forró Éva a program szakmai vezetője ismertette a Tanoda célját, és a lehetőségeket, amelyek a Tanodába járó diákjaiknak, szüleiknek mindenképpen a javát szolgálják majd. A kompetenciafejlesztések mellett, külsős programok, kirándulások, nyitott tanodai rendezvények, nyári táborok, szabadidős foglalkozások szervezésére, és több szakember bevonására is sor kerül majd. Így egészségügyi foglalkozások, közbiztonsági előadások, pályaorientáció, drámapedagógia, és mentálhigiénés alkalmakon vehetnek rész a Tanodába beiratkozott gyermekek.
A rendezvényen Asztalos István polgármester úr is köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy számára is öröm a községben a Tanoda működése közösség formáló ereje.
A már beiratkozott diákok közül páran számot adtak tudásukról, és versekkel illetve egy zenés produkcióval köszöntötték a megjelenteket.
Az ünnepség állófogadással folytatódott, ahol lehetőség volt a beszélgetésre, felmerülő kérdések megválaszolására.
Bízva Isten áldásaiban reménységgel tekintünk az előttünk álló időszakra, hogy mindaz, amit a Tanoda projekt felkínál, mint lehetőséget, azt maximálisan tudjuk majd megvalósítani a résztvevők, szüleik, családjaik hasznára és Isten dicsőségére!Özv. Pótor Imréné gyászjelentéseKisvarsányi meghívóLuther Márton útjain – 2016. július 18-23.

A Szabolcs-Beregi Egyházmegye lelkészei, családtagjai, néhány gyülekezeti taggal együtt elindultunk tanulmányi útra, hogy végig járjuk a nagy reformátor, Luther Márton életének állomásait.
Az első nap Prágáig jutottunk. – Másnap már Németország területére, a gyönyörű „szász-Svájc” térsé-gébe érkeztünk. A Bástya-hídról szemléltük meg az égbe meredező sziklaalakzatok különleges formáit. Felejthetetlen kilátás nyílt az Elba völgyére. Pilnitznél hajóra szálltunk, így érkeztünk meg Drezdába. Utunk a Zwingerbe vezetett, ahol megcsodáltuk a világhírű festményeket. Az óvárosban megszemléltük az egykori szász fejedelmi központot, amely újra régi pompájában állt előttünk. Sétáltunk a Semperopera, a Hofkirche, a Brühl terasz és a Frauenkirche falai között. Megnéztük a Residenz¬schloss oldalán látható, fejedelmi menetet ábrázoló domborművet, amely 25 000 darab meisseni porcelánból készült. Meghallgattuk idegenvezetőnktől, Porcsalmi Tamástól és feleségétől a város építésének-, II. világháborús lerombolásának és újjáépítésének történetét.
A következő nap Wittenbergbe utaztunk. Itt lakott Luther Márton 30 éven keresztül. Itt vette feleségül az egykori cisztercita nővért, Bora Katalint. Hat gyermekük született. Magdaléna lányuk 13 éves korá-ban súlyos betegségben meghalt. Mély gyászában írta Luther Márton a számunkra is kedves éneket: „Az Istennek szent angyala, mennyekből, hogy alászálla…” (316. dicséret). Sokfelől érkeztek hozzájuk ven-dégek: Ausztriából, Magyarországról, Hollandiából, Angliából. Köztük magasrangú személyiségek is. Sokan kértek tőle tanácsot. Mások meg akarták ismerni tanait. Gyakran 40 vendéget is elszállásolt há-zában, az egykori kolostorban, amelyet a fejedelem ajándékozott neki. Híresek voltak asztali beszélge-tései, amelyeket jó humorral fűszerezett. – A Wittenbergi vártemplom kapujára függesztette ki 95 téte-lét, 1517. október 31-én. Ezzel indult útjára a reformáció. A templomban elénekeltük a nagy reformátor énekét: „Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk...” (390. dics) Majd leróttuk kegyeletünket a templomban lévő sírjánál, és hálát adtunk Urunknak azért a munkáért, amit az Ő szolgája által elvég-zett. – A Wittenbergi másik templomban, a Stadtkirchében is, ahol Luther gyakran prédikált, dicsértük Urunkat énekünkkel. – Azután Berlinbe utaztunk, ahol az 5 Millió lakosú főváros nevezetességeivel is-merkedtünk: Cheek Point Charlie, Brandenburgi kapu, Reichstag, Alexanderplatz, TV torony, Eu-center, falmaradványok.
Másnap szakadó esőben fölmentünk Wartburg várába. Ide menekítette III. Bölcs Frigyes szász választó-fejedelem 1521 májusában Luther Mártont, akit a Worms-i birodalmi gyűlés elítélt. Az ítélet megneve-zése: vogelfrei – „szabad madár.” Ez azt jelentette, hogy Luthert bárki büntetlenül bántalmazhatta, megölhette. – Luther ezután Wartburg várában élt György lovag álnéven. Itt fordította le az Újszövet-séget német nyelvre, három hónap alatt. Innen tért vissza 1522. tavaszán Wittenbergbe. Ott barátjával, Mellenchton Fülöppel átdolgozta a Biblia kéziratát, amelyhez képeket festő barátjuk, Lucas Chranach készített. 1522. szeptember 20-án III. Frigyes választó fejedelem már kézbe vehette, és olvashatta az elkészült Újszövetséget. A Pápa 1523-ban megtiltotta ennek az Újszövetségnek az olvasását, és bünte-téssel fenyegette a tilalom megszegőit. – Wartburg várában nevelkedett árpád házi szent Erzsébet. Az ő emlékét is kiállítás őrzi.
Azután a vár tövében fekvő városba, a thüringiai Eisenaschba érkeztünk. 1498-tól három éven át itt tanult Luther a Szent György papnevelő iskolában, kitűnő eredménnyel. Részt vett a kolduló énekkar munkájában, amellyel még némi zsebpénzre is szert tett. Egykori szálláshelyén, az u.n. Cotta házban ma a „Luther és a Biblia” – című kiállítás található. – A vásártéren álló Szent György templomban tartotta egykor Lajos őrgróf és Árpádházi Szent Erzsébet az esküvőjét. Eisenachban született J. S. Bach, 1685. március 21-én. A templomban elénekeltük a nagy orgonista egyik kedves énekét – „Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat,” (294. dics): egy ottani atyafi könnyes szemmel hallgatta a magyar testvérek énekét.
Aznap este még az ősi Erfurtban sétáltunk. Itt lépett be a szerzetesrendbe 1505. július 17-én Luther, a szent Annának tett fogadalma után. 1 év próbaidő leteltével itt szentelték Ágoston rendi szerzetessé 1506-ban. 1507-ben pedig pappá szentelték. Felváltva tanult Erfurtban és Wittenbergben. Majd 1512-ben avatták a teológia doktorává. 1513-tól 30 éven keresztül Wittenbergben tanított, a bibliai tudomá-nyok professzoraként.
Utunk ötödik napján Lipcse városával ismerkedtünk. Itt volt Luther Márton híres vitája Eck Jánossal. – A lipcsei Tamás templom karnagya volt J. S. Bach, „a protestáns egyházi zene koronázatlan királya.” Földi maradványai a templom falai között nyugszik, ott, ahol orgonajátékával az Istent dicsőítette, és dalla-mai által „még holta után is beszél.” (Zsid 11, 4)
Végül pedig Eislebenbe utaztunk. Ez a város Luther Márton születésének és halálának is helyszíne (1483. no¬vember 10; - 1546. február 18). Felkerestük szülőházát és a templomot, ahol megkeresztelték, és ahol utolsó prédikációit is elmondta.
Thüringiától és Luther Márton életének emlékhelyeitől is búcsúzva, este már Prága szépséges város-ában sétáltunk. Megnéztük a híres óraművet, az Orlojt, a Twin teret és a Wenczel teret. Sétáltunk a Moldva partján, ahonnan gyönyörködtünk a vár és a város szépségében.
A hatodik nap, hazafelé jövet Isten megőrző szeretetét tapasztaltuk meg. Autóbuszunk motorja cseh földön kigyulladt. Isten kegyelme volt az, hogy idejében megálltunk, mindannyian kimenekültünk az égő, füstölgő buszból, sőt csomagjainkat is ki tudtuk hozni. Rögtön megállt mellettünk egy cseh busz, ahonnan felebaráti segítséget kaptunk egy poroltó képében. Perceken belül megérkezett a rendőrség és a tűzoltóság, akik eloltották a tüzet és biztosították az autópálya forgalmát. Elmondhattuk Pál apos-tollal: „Egyetlen lélek sem veszett el, csak a hajó.” (Ap. Csel 27, 29) Bennünket a tűzoltóság busza egy ottani benzinkúthoz szállított. 6 órát vártunk arra, hogy egy magyarországi busz érkezzen értünk. Ez a várakozás, az együtt átélt veszedelem és szabadulás csak még szorosabbra fűzte a köztünk lévő testvéri kapcsolatot. Az értünk küldött busszal Tatáig jöttünk. Onnan egy újabb busszal, - immár a negyedikkel - vasárnap reggelre hazaértünk gyülekezeteinkbe, hogy hirdethessük köztük az életnek beszédét. - Hála legyen mindezért kegyelmes Istenünknek.
A tanulmányi út élményei által született az alábbi vers:
Pont és patak
Jézus keresztje kicsiny pont a földön,
Mely által az Isten annyi bálványt földönt.

Előbb Martin Luther talált ott kegyelmet,
Ki által az ige hatalmasan zengett.

Majd az ítélet folyt, mint a hegyi patak,
Koronás és tar fők hulltak a kard alatt.

Ám e kicsiny patak nagy folyóvá dagadt,
Milliókat táplált, éltetett sokakat.

Ebből a patakból merítettünk cseppet,
Mellyel a mi szívünk csordulásig megtelt.

Ezzel az örömmel térünk mi most haza,
Kegyelme kincseit szívünkben hordozva.

Gergelyiugornya, 2016. július 30.
(Nyíri János)
lelkészFÉNYESLITKEI EVANGÉLIZÁCIÓ: VÉGH TAMÁSTUZSÉRI GYÜLEKEZET MEGHÍVÓI

Lelkésztovábbképzés egyházmegyénkben

„Aki titeket hallgat, engem hallgat…” (Lk 10,16) címmel lelkipásztori hivatás a bibliai-reformátori tisztségértelmezés és a gyakorlati megvalósulás témában lehettünk együtt lelkipásztorok a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye lelkésztovábbképzése alkalmából.
Két egymást követő keddi napon, mintegy 26 lelkipásztor jelentkezett az egyházmegyébe kihelyezett alkalomra. Dr. Fazakas Sándor és Kovács Krisztián előadásait hallgathattuk reformátori tisztségértelmezésről, a hivatásgyakorlás egyházi és társadalmi kontextusáról, a lelkész kapcsolatrendszeréről, a lelkipásztori munka minőségének fejlesztéséről.
Köszönjük az egyházmegye vezetésének is a létrehívott alkalmat.

Kolozsvár 2016
Pünkösdi sokadalom - kattints a képre részletekért!Énekeljünk az Úrnak! - Kórustalálkozó Tornyospálcán 2016.

A Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye szervezésében 2016. április 23-án 11 kórus találkozott Tornyospálcán, hogy egyéni és közös szolgálatukkal dicsőítsék teremtő és megtartó Istenünket. Utoljára 2009-ben a Gégényi Református Egyházközség adott otthont hasonló alkalomnak.
A találkozó áhítattal vette kezdetét, melyen Csegei István esperes úr hirdette közöttünk Isten igéjét a Kol. 3 16. alapján.
„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”
Esperes úr prédikációjában kiemelte: ünnepi alkalom ez, melyen hálát kell adnunk Istennek, hogy idesegített minket. A zene Isten ajándéka, nem emberi dolog. Elűzi az ördögöt, megvidámítja az embert, hallatára az ember elfeledkezik a haragról, gőgről, és minden szenvedélyről. Kitűnő nevelő, mely az embereket szelídebbé, békésebbé teszi. Érezhetjük, hogy erre a békességre és szelídségre most igazán nagy szükségünk van. Az isteni kegyelem tesz minket méltóvá arra, hogy énekünkkel, imádságainkkal, közösségünkkel dicsérjük az Urat. Ebben a világban rá kell mutatnunk arra, hogy Krisztus az út, benne találjuk meg az igazságot, az életet. Nem csak az éneklésre jó ez az alkalom - mondta esperes úr - hanem, hogy megismerjük egymást. „Minden szívből kell, hogy fakadjon, ami ma itt elhangzik.” Figyeljünk Isten gazdag ajándékára, mely a zenének, az éneknek, a muzsikának a csodálatos megszólalásában jut el az ember szívéig, lelkéig.
Jézus Krisztus népe számára van megszólalási lehetőség. Az isteni kegyelem készítette el ezt a lehetőséget, hogy ebben a nagy közösségben a kórusok meg tudjanak szólalni énekben, imádságban, egyéni – és közös éneklésben.
Énekeljünk az Úrnak, zengjük az Úr himnuszát! Zengjünk szívvel, szájjal, lélekkel, mert ez kedves az Úr előtt! Ez az, ami a hívő lélek számára értelmet és élő bizonyosságot ad, hogy azt az Istent dicsőítjük és magasztaljuk, aki által vagyunk azokban a gyülekezetekben melyekből itt egybegyülekeztünk. Feladatunk, Istentől kapott szolgálatunk van. A keresztyén ember egész élete egy nagy istentisztelet kell, hogy legyen.
Az Ige három éneket: zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket említ. Mindháromban ott van Isten dicsőítése, magasztalása. Boldog lehet az az emberi szív, mely ezeket tudja énekelni, mert így tudja kifejezni Isten iránti háláját és örömét.
Az igei szolgálatot követően Pócsi Gyula egyházmegyei ének-zeneügyi előadó köszöntötte a népes gyülekezetet. Egyházmegyénk 11 gyülekezete, összesen 226 fővel képviseltette magát ezen az áldott, szép alkalmon. A szolgálatok sorrendjében a következő gyülekezetekből érkező kórusok énekeltek: Tarpa, Kisvárda, Dombrád, Pátroha, Tuzsér, Vásárosnamény, Tiszaszalka-Vámosatya, Nagyvarsány, Zsurk, Jánd, Tornyospálca.
„Ami a szívünkben és lelkünkben van, azt szólja a szánk”- hangzott a biztatás nagytiszteletű Pócsi Gyulától.
Szántó József lelkipásztor, a házigazda Tornyospálcai gyülekezet nevében köszöntötte a kórusokat. Első kézből értesülvén arról mennyi munka is van egy–egy mű megtanulása mögött, hálásan köszönte, hogy a megjelent 11 kórus felkészült, és részt vesz ezen a találkozón.
„Kicsi fehér templomotokban, most minden erők tömörülnek…” Ezzel a Reményik idézettel adta át a szót nagytiszteletű úr a kórusoknak.
Az énekkarok 2 turnusban énekeltek. Az egyéni szolgálatok után közös éneklésre került sor. Lélekemelő érzés volt, amikor a mi kicsiny templomunkban közel 230 ember ajkáról zengett az ének: Testvér, jöjj dicsérjük! Az unisono, majd négy-és nyolc szólamban éneklő kórust nagytiszteletű Bogya - Kis Áron vezényelte. Záró szavaiban esperes úr megköszönte a kórusok szolgálatát. A találkozó szeretetvendégséggel ért véget.
Mindannyian megtapasztalhattuk, Isten mennyi örömöt ad a közös éneklésen keresztül. Lelki örömben megújulva imádtuk szent Felségedet! Soli Deo Gloria!
Boros Erika
kántor, karvezető
Hirdesd a gyógyító Igét! - Nyíregyháza
Karácsonyi gondolatok Nyíri János lelkipásztortól

Jelenések 3, 20 Karácsonyi gondolatok
Bezárkózunk. Ösztönös magatartás ez, mert igyekszünk benntartani a lakásban a meleget, és kizárni a hideget. De bezárkózásunk keserű tapasztalatok következménye is. Hiszen a nyitottsággal vissza-élnek besurranó tolvajok. Elviszik javainkat, megfosztanak bennünket kedves emlékeinktől, soka-kat a nyugalmuktól, sőt az életüktől is. Bezárkózunk: lakatot teszünk a házra, kerítéseket építünk magunk köré. Igyekszünk megvédeni magunkat, szeretteinket, javainkat. A bezárkózás ma már – sajnos - szükséges feltétele a békés egymás mellett élésnek. Isten Kaint is figyelmeztette: „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” (1. Mózes 4, 7) Ne nyiss ajtót a bűn-nek.
Karácsonykor azonban az is kiderül, hogy Isten elől is elzárkózunk. Sokan úgy tekintenek rá, mint valami ellenségre. Ezért kénytelen Jézus kívül állni és zörgetni szívünk ajtaján, várva a bebocsájtást: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3, 20) Bizalmatlanok lettünk Isten iránt, és elzár-kózunk előle: ez a mi bűnünk. Igen, a hitetlenség bűn, mert Ő megajándékozott bennünket mind-azzal, ami az életre és kegyességre való. – Isten, mint szerető Édesatyánk jön utánunk, hogy meg-keressen bennünket. Mert nem akarja, hogy közülünk egy is elvesszen, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson, és éljen. „Fut az ISTEN az ember után… sok mérhetetlen, keresztre írott szen-vedésen át,… viszonzatlan, mély szerelmével fut az ISTEN az ember után…” (Füle Lajos: Futás) - A bennünket kereső, megmenteni akaró Isten karácsonykor egészen közel jött hozzánk Jézus Krisz-tusban. Isten nem hadsereget küldött utánunk, hogy leigázzon bennünket. Nem bírót küldött, hogy börtönbe vessen bűneinkért. Egyszülött Fiát küldte, hogy Jézus elszenvedje helyettünk bűneink büntetését a kereszten. Ilyen szenvedések árán szerezte meg bűneink bocsánatát, és az örök éle-tet. Ez az értünk vérző kéz zörget karácsonykor szívünk ajtaján. Szabadság-levelet hoz, amelyre az van írva, hogy ki van fizetve bűneid ára. Isten nem haragszik rád többé, mert Jézus megengesztelte Őt irántunk a kereszten. - Zörget Jézus kisgyermekként karácsonykor is, mert arra vár, hogy életed megnyíljon előtte. Biztat az ének sora: „Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt e jászol-ban? Ez a gyermek bizonyára az Úr Jézus, Isten fia.” (316. dicséret, 7. vers) Hív és zörget, mert örök-kévaló szeretettel szeret téged, azért akarja kiterjeszteni rád irgalmasságát.
Karácsonykor nekünk is van tennivalónk: meghallani Jézus szelíd szavát, kinyitni előtte szívünk ajta-ját, behívni őt az életünkbe, mint Urunkat és Megváltónkat. „Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Várja szabad döntésün-ket, nem töri ránk az ajtót. Ne várakoztasd Őt, nyisd meg előtte szíved ajtaját, hiszen csak így lesz a tiéd az élet, az üdvösség, amit Ő elhozott a mennyből. Az Isten karácsonyi ajándéka számunkra maga Jézus Krisztus. Válaszolj az Ő megszólító szavára. „Ó, kőből van a szíved, ha néki nem felel.”
Ha Isten felé megnyílik a szívünk, akkor kinyílik az embertársaink felé is. Jézusban egymást testvér-ként tudjuk fogadni. Észre vesszük a segítségre szorulót, ahogy bennünket is észre vett Jézus, és nem ment el mellettünk közömbösen, nem zárkózott el tőlünk. Isten szeretetét nem csak elfogad-nunk kell, hanem továbbadni, megélni azt gyülekezetünk, embertársaink körében. Így lehet öröm-teli karácsonyunk.
Mindenkinek áldott ünnepet kívánok:
2015. karácsony havában.
(Nyíri János)
lelkészHirdesd az Igét: istentisztelet Szabolcsveresmarton
Kisvárdai evangélizációTISZAKERECSENYI MEGHÍVÓHIRDESD AZ IGÉT PROGRAMOKTanoda projekt Jándon„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért.” - 2 Korinthus 9 : 15

A „Bölcs Salamon Tanoda Jándon” elnevezésű Támop – 3.3.9.C-12-2012-0020 számú

Program záró rendezvényére 2015. június 19-én került sor Jándon a Református Parókián,

ahol a projekt megvalósult. Szabóné Koncz Zsuzsanna projekt menedzser köszönti a

megjelenteket, majd Forró Éva szakmai vezető bemutatja a meghívott vendégeknek a

programot és beszámol az elmúlt két év eseményeiről.

A projekt kedvezményezettje a Református Misszió Központ (1151, Budapest Alag utca

3.), ideje: 2013.07.01-2015.06.30, teljes költsége: 30 000 000 Ft.

A Tanoda Célcsoportja felsős, azaz 5-8. osztályos diákok, célja pedig a felzárkóztatás,

tehetséggondozás, szociális kompetenciák javítása, élmények nyújtása, közösség kialakítása.

Diákjainknak a tanulás, fejlesztés mellett lehetőségük volt eljutni többek között a

Nyíregyházi Vadasparkba, Biciklitúrán vettek részt a Beregben, 3D-s moziban voltak több

alkalommal is, műkorcsolya pályán próbálhatták ki ügyességüket, megtekinthették a

Parlamentet és a Budai Várnegyedet. Eljutottak a Fővárosi Nagycirkuszba, a Sóstói

Múzeumfalúba, a Móricz Zsigmond Színházba, Vizsolyra a Bibliamúzeumba,

Boldogkőváralján a Középkori Étterembe, Sátoraljaújhelyen a libegőre, bobra, a Szilva

fürdőbe, valamint két táborban is részt vehettek.

Munkánkat olyan bevont szakemberek segítették, mint a Körzeti Megbízott, Védőnő,

mentálhigiénés, fejlesztőpedagógus, színjátszásra, kézművességre, illetve kommunikációra

szakosodott munkatársak.

Együttműködő partnereinkkel folyamatosan kapcsolatot tartottunk, és itt köszönjük meg

támogatásukat, segítségüket.

Csodálatos két esztendőt tudhatunk magunk mögött, melyben a diákjaink megérezték,

hogy milyen jó összetartozni, megismerték a Jándi Református Gyülekezet életét, és annak

aktív résztvevőjévé is váltak. Mindannyian hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt időszakra

és bízunk benne, hogy lesz folytatás, lesz lehetőségünk nem csak pályázni, de megvalósítani

is újra egy Tanoda projektet.

A gyermekek egy kis színdarabbal készültek, melynek megtekintése után a jelenlévők

álló fogadáson vehettek részt, és megtekinthették a projekt időtartama alatt készült fotókat, és

a projekt megvalósulásának helyszínét.Novemberi lelkésztalálkozó

A novemberi debreceni lelkész találkozóra Püspök úr a következő két
időpontot tudta felajánlani: 2015.11.02-03 /201511.09-10. Kérem
Esperes urat, hogy levelemet továbbítsa a lelkipásztorok email-címére.
Aki szívesen részt venne ezen az alkalmon jelölje be a neki megfelelő
időpontot. Ha valakinek mindkét időpont alkalmas, akkor mindkettőre
szavazzon. Az időpont tisztázása után tudom kiküldeni a meghívót.
Kérem a testvéreket, hogy jelezzenek vissza az elkövetkező két
hétben.
Erre a linkre kattintva lehet szavazni:

http://doodle.com/b26znvesbed4cded

Köszönettel,
VeronikaTuzséri meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk az egyházmegye gyülekezeteinek tagjait 2015. augusztus 27-én, 18 órára a Tuzséri Református Templomban tartandó jótékonysági koncertre.
A jótékonysági koncert a gyülekezet evangélizációs hetének része, melyet az egyházközség parókiájának felújításra rendez. 2013-2014. között mintegy 13,5 millió forintos beruházásból újult meg a gyülekezet parókiája. Mindez a gyülekezet önerejéből. A fennmaradó 1,5 millió forint törlesztésére gyűjt a közösség ezzel a koncerttel is.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságos szívvel és ha tehetik szeretetteljes jelenlétükkel gyülekezetünk evangélizációs hetét és a jótékonysági koncertet!

Tuzsér, 2015. augusztus 14.

Atyafiságos köszöntéssel és áldáskívánással:

A Tuzséri Református Egyházközség Presbitériumának nevében:

Bodnár Róbert lelkipásztor
Bálint Béla főgondnokAug 24 ebéd lejelentés

Kedves Lelkipásztorok!

Akik szeretnének részt venni 2015-08-24-én, hétfőn a "Hirdesd az igét!" konferencián, azok 2015-08-21 -én déli 12 óráig legyenek kedvesek visszajelzéssel élni a
szabolcs-beregi.em@reformatus.hu
e-mail címre az ebédrendelés miatt.HIRDESD AZ IGÉT!


Augusztus 24-én hétfőn - 10.00 órától Kisvárdán, a Kálvin Konferencia Teremben és a Kisvárdai Református Gimnáziumban kerül sor az első alkalmunkra.

Parkolás a Városi Sporcsarnok mellett számunkra elkülönített és fenntartott parkolóban.

A nap programja

Délelőtt: 10.00 - 12.30

Dr. Fekete Károly, a TTRE püspöke - Igei és elméleti alapok

Dr. Gaál Sándor, docens, esperes - a Nyíregyháza - Belvárosi Ref. Gyülekezet konfirmációi gyakorlata, és kitekintés a kis gyülekezetek helyzetére

Fodorné Ablonczy Margit - a DMREK kerületi ifjúsági referense, - Működő és haldokló gyülekezeti gyakorlatok, és kis és nagy gyülekezetek közötti különbségek, feszültségek, megoldások

12.30 - EBÉD a REFIBEN (Refi étkező)

13.30 - Műhelymunka kiscsoportokban (Gimnázium tantermeiben)

15.30 - Összegzés, imaközösség (Kálvin Konferencia Terem)Látogatás a máramarosszigeti református testvéreinknél


Reményteljes várakozás és előkészületek sora előzte meg a Máramarosszigeti Református Egyházközségbe való látogatását a Lövőpetri és a Nyírlövői Gyülekezeteknek. Június 7-én Isten áldását kérve indult el a két gyülekezetből az a 70 lélek, akik testvérgyülekezeti-kapcsolat kialakítása céljából kívánták meglátogatni a „szigeti” testvéreket.
Az érkezést követően kedves fogadtatásban volt részünk. A máramarosszigeti ősi református templomban a három gyülekezet közös istentiszteleten vett részt. A Trianoni Emléknap utáni vasárnapon ez különleges lelkiséget és ünnepi órákat jelentett.
Az erdélyi gyülekezet lelkipásztora, Lovas István nagytiszteletű úr, köszönetét fejezte ki azért, hogy az anyaföldön élő reformátusok nem feledkeznek el a kint élő testvéreikről. A gyülekezetük énekkara csodálatos előadásban részesített minket. Az igehirdetés szolgálatát a vendég lelkipásztor, Szabó Gábor végezte. A gyülekezeteink részéről egy idén konfirmált lány köszöntő szavalata hangzott el. Az ajándékba vitt és átadott nemzeti színű zászló azt gondolom, hogy hosszú ideig emlékezteti a kedves máramarosszigeti testvéreket a közös gyökerekre, a jelen kor összetartozás-érzésének a fontosságára és a jövő építésének felelősségére.
Az ünnepi istentiszteletet követően kedves és bőséges vendéglátásban volt részünk. Majd egy helytörténész vezetésével a város nevezetességeit tekintettük meg. A máramarosszigeti református templom volt az átmeneti búcsúzásunk helyszíne. Reménységünk szerint a viszontlátogatás már a szeptemberi, októberi hónapban megtörténik.
Legyen Istené a dicsőség, hogy vezetett utunkon, hogy megáldotta az istentiszteletünket és hosszú távú, gyümölcsöző testvéri kapcsolatot alapozhatott meg a három gyülekezet.

Szabó Gábor, helyettes lelkipásztorFÉNYESLITKEI REFORMÁTUS CSALÁDI NAPEgyházmegyei ifjúsági csendesnap Kisvárdán


„Csendes tenger nem nevel ügyes hajósokat”, mondta előadásában a barátjától csent üzenetet Maksai Attila beregszászi ifjúsági lelkipásztor, azon az ifjúsági csendesnapon, amely 2015. május 30-án, szombaton került megrendezésre Kisvárdán, a Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium aulájában. A csendesnap a Bizalomjáték címet kapta, mely mintegy 72 résztvevőt számlált. A házigazdák friss pogácsával, üdítővel és nagy örömmel várták az érkezőket. Esperes úr, és az iskolafenntartás köszöntése, valamint a közös éneklés utáni rövid áhítat a hősök világába kalauzolt el. A hősök életeket mentenek, ezért sokakban gerjesztenek bizalmat. Mi is lehetünk hősök, ha szeretettel gondolunk, szólunk és cselekszünk. A csendesnap főelőadása arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus a viharokban sem hagy el, ezért bízhatunk benne igazán. Mindezeket ismerkedés, és csoportos beszélgetések követték, majd az iskola konyhája, finom ebéddel várta a résztvevőket. A délután záróakkordja a Szolgálat zenekar koncertje volt. Reméljük, ősszel újra találkozhatunk. Adja az Úr, hogy így legyen.SZERETETHÍD SZABOLCSVERESMARTON


Szabolcsveresmarton közös munkának és közös ebédnek lehettünk részesei a Református Szeretetethíd alkalmából.

Szabolcsveresmart Református Egyházközsége és a Diakóniai Központ szervezésében önkénteseink elvégezték a kitűzött feladatokat. A templom környezetét takarítottuk, fát ültettünk. A temetőn lévő gondozatlan sírokat tettük rendbe, és a település egyik játszóterét szépítettük.

A napunkat lelkészi áhítattal és közös énekléssel kezdtük. A munka végeztével minden résztvevőnk egy tál meleg ételt kapott, melyet jóízűen fogyasztottunk el. Istené a dicsőség a mai napért.

Írta:Bíró Zsoltné

PÁTROHA: IDŐSEK MAJÁLISA


Öreg embernek nem való a május – szokta mondogatni gerincével bajlódó barátom. - Kezdte köszöntőjét a pátrohai református lelkipásztor 2015. május 28-án, csütörtökön a dombrádi Tisza-parton összegyűlt kis csapatnak (130 fő). Ragyogó napsütés várta a Pátrohai „Cédrus” Idősek Klubja vendégszeretetét élvező kisvarsányi és tornyospálcai gyülekezetek „fiatal” időseit közös majálisra.
Két klub munkatársai és tagjai szolgáltak színvonalas zenés-táncos műsorral, majd finom ebédet követően még táncra is perdült – korát meghazudtoló módon – a résztvevők többsége. Jelezve, hogy öreg embernek is való a május, nemcsak a fiatalnak.
Látva a szemek csillogását, a mosolyt az arcokon, a találkozás örömét – teljesen egyet lehet érteni Imre Sándor volt egyházkerületi főgondnok megállapításával: az idősek komoly erőforrást jelentenek az egyház számára.

MINDEN A HELYÉRE KERÜL


Pünkösd másodnapján negyedik alkalommal került megszervezésre a Kisvarsányi Református Egyházközség Családi-napja. Ebben az esztendőben a Pátrohai Református Egyházközséggel közösen ünnepeltük rendhagyó módon a Szentlélek kitöltésének, valamint az egyház világra jöttének ünnepét.
Az idei esztendőben rendezvényünk minden programja a Pünkösd egyik jellegzetes üzenete köré csoportosult, miszerint az új teremtésben, csakúgy, mint a valamikori genezis során, minden a helyére kerül.
Természetesen helye volt ezen a napon az áhítatnak is. A programnyitó istentisztelet igei üzenetében a növekedés szükségszerűségéről volt szó. Ez a növekedés azonban nem minden esetben számbeli. Az egyház történelmében voltak korok, és a mostani is ilyen, amikor a gyarapodás minőségi értelmezést nyer, és ennek értelmében kell szolgálatunkat végezni. Az istentiszteleten a lélek kiteljesedését segítette a Pátrohai Református Gyülekezet Kórusának csodálatos énekekből összeállított szolgálata.
A folytatásban helye volt a kultúrának is. Bodrogi Éva és Herczku Ágnes énekesek Virág, ének című koncertje a léleknek olyan húrjait rezegtették meg, amelyeket gyakorta letagad és meghazudtol a durvaságokkal és értéktelenségekkel teli világ. Mennyei tisztaságú éneklésük nyíló virághoz hasonlóan bontotta ki érzelmeink rejtett csíráit. A koncerten közreműködött Tokodi Gábor lantművész és Szászvárosi Sándor viola de gamba és cselló művész.

Első sorban megtalálta gyülekezetünkben helyét a harmadik nagy egyházi ünnep, amit sokszor mostohagyermekként kezelünk. Gyakori kérdése a világnak és az egyházon belül lévőknek is Pünkösddel kapcsolatosan: „Mi akar ez lenni?” (Ap.Csel.: 2:12.) Talán abból fakad ez az érthetetlenség, csodálkozás, hogy a Pünkösd ünnepét a beavatottak, a kiváló hívők, a nagy keresztyének különleges alkalmának véljük, mintha a Lélek csak egyeseknek, kivételeseknek adatna. Családi-napunk színes, minden korosztálynak szóló, kötetlenebb programjai pont a kiváltságos-tehertől szabadította fel ünnepünket.
A délután hátralévő részében a templomkertben és a parókia udvarán folytatódtak a programok, melyeken „Homo ludens”-ként, azaz a játékos emberként találhatta meg ki-ki a maga helyét. A kisebbek sportvetélkedőn, az idősebbek bibliaismereti kvízben mérhették össze tudásukat. Mindeközben finomabbnál finomabb házi készítésű sütemények és az elmaradhatatlan babgulyás csillapította a közel 150 fős sokaság étvágyát. A délután záróakkordja a tombolasorsolás volt. A felajánlásokból 90 tombolanyeremény várta, hogy gazdára leljen. Meggyőződésem, hogy a negyedmillió forint összértékű ajándékok mindegyike megtalálta méltó helyét a nyerteseknél.
Ünnepelni csak az a közösség képes, ünneplőbe csak az a lélek öltözhet, amelyik megtalálja helyét ebben a világban. Mi kisvarsányiak és pátrohaiak honra, itthonra és otthonra leltünk e földi és mennyei hazába Pünkösdkor. Vigaszunk és örömünk azonban attól lett teljessé, hogy Istenünk is megtalálta helyét szívünkben, közösségeinkben, jókedvünkben. Áldásai erről tanúskodnak!Kisvárdai Csendesnap HívogatóKisvarsányi meghívóFÉNYESLITKEI MEGHÍVÓEVANGÉLIZÁCIÓS HÉT


Isten iránti hálaadással és örömmel hirdetjük, hogy 2014. november 16. (vasárnap) -november 19. (szerda) között 18:00 órai kezdettel a Kisvárdai Református Egyházközségben evangélizációs hét kerül megrendezésre.

Isten szeretetének örömhírét Nt. Végh Tamás, a Budapest-Fasori gyülekezet lelkipásztora hirdeti közöttünk.
Az 5 igehirdetésből álló sorozat összefoglaló címe: „A helyemen – Krisztusban.”
Az Istentiszteleteket az Európa Rádió templomunkból minden alkalommal közvetíti.

Minden kedves gyülekezeti tagot és érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!FÉNYESLITKEI EVANGÉLIZÁCIÓFÉNYESLITKEI MEGHÍVÓK (képre kattintva nagyobb méretben)

KISVARSÁNYI MEGHÍVÓEVANGÉLIZÁCIÓ NAGYVARSÁNYBANEperjeske meghívó


Ide kattintva töltheti le a meghívót, valamint a képre kattintva a fotódokumentáció érhető el.FÉNYESLITKEI MEGHÍVÓORGONAKONCERT MEGHÍVÓMEGHÍVÓ FÉNYESLITKÉRE KONCERTREKISVARSÁNYI MEGHÍVÓMEGHÍVÓ


Egy őszi kulturális rendezvényre invitállak benneteket!
2013. szeptember 10-én (kedd) délután 17:00 órától a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Házban DINNYÉS JÓZSEF daltulajdonos műsorára kerül sor.
Az előadás a Balázs József Városi Könyvtár szervezésében kerül megrendezésre.MEGHÍVÓELMÉLKEDÉS IZRAELI ÚTON, KAPERNAUMBAN

Egyházmegyénkben több kirándulás is volt tanulmányút jelleggel, melyekről Nyíri János lelkésztestvérünk készített szép összefoglalást. Ezen szövegre kattintva lelkipásztori gondolatokat olvashatnak, melyek Kapernaumban járva születtek az út során.PRÁGAI ÚT

Szintén Nyíri János lelkésztestvérünk tollából olvashatják a prágai út beszámolóját.NAGYVARSÁNYI MEGHÍVÓ


Még nincs szöveg...66-os út


Kedves Lelkipásztor Testvérem! Tisztelt Presbitérium!
Néhány ével ezelőtt, a „Biblia Éve-2008” programsorozat részeként, Bölcsföldi András a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem spirituálisa, és teológushallgatók kezdeményezésére mutatták be a „66-os úton” –címmel azt a bibliatörténeti interaktív vándorkiállítást, amely eddig felénk még csak Debrecenig jutott el.
Örömmel értesítjük a kedves Gyülekezeteket, hogy 2013. július 6-12 között a teljes kiállítás anyaga megtekinthető Fényeslitkén a Művelődési Házban.
Szeretettel ajánljuk presbiterek, érdeklődő gyülekezeti tagok, de a gyülekezet perifériáján mozgó tagok felé is a kiállítás látogatását, amely nem szokványos módon mutatja be az Biblia keletkezését és az ige célját az ember felé.
Hittan és ifjúsági csoportok látogatását külön ajánljuk, hiszen a kiállítás informatív jellege, valamint a jelenlévő segítők szórakoztató kikapcsolódást ígérnek a látogatóknak.
Segítse a Biblia népszerűsítését, hogy Isten igéjét minél több református testvérünk, kicsinyek és nagyok felfedezhessék!
Szeretettel várjuk a „66-os úton”!

Bezzegh Gábor és Bezzeghné Ignéczi AnikóREFORMÁTUS ESTÉK – PÜNKÖSD
A Kisvarsányi Református Egyházközség szervezésében megkezdett „REFORMÁTUS ESTÉK - Ünnepre hangolva” című kulturális programsorozat záró rendezvényéhez ért. A project elsődleges célja az volt, hogy térségünk kis falvaiba eljutassunk olyan magas színvonalú előadásokat, koncerteket, amelyek szakrális témájuk és tartalmuk révén teljesebbé, gazdagabbá teszik egy-egy egyházi ünnep élményét és üzenetét.

A pünkösdi ünnepkörben a következő programok kerülnek megrendezésre:

Május 20-án, Pünkösd másod napján 14:00 órától a Kisvarsányi Református templomban lép fel a Szeredás Népzenei Együttes. Előadásuk címe: Magyar Kalendár. A debreceni zenészek mintegy összefoglalva a programsorozatunkat, az évkör jelentős ünnepeit, szokásait elevenítik meg a népzene és a népdalok segítségével.

18:00 órától szintén a Szeredás Népzenekar közreműködésével Táncház lesz a kisvarsányi általános iskolában.

A programokat a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, 1026308. azonosítószámú, Ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvények címmel kiírt pályázaton nyert támogatás biztosítja.SZINTÉN PÜNKÖSDI PROGRAM


Még nincs szöveg...REFORMÁTUS ESTÉK PROGRAMSOROZAT, HÚSVÉT

BEREKFÜRDŐI HÉT 2013. március 3-8.


SZERETTEL HÍVOGATJUK AZ EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEINEK TAGJAIT BEREKFÜRDŐI HETÜNKRE! HÍVOGASSUNK ERRE MÁSOKAT IS!

A RÉSZLETES PROGRAM A KÉPRE KATTINTVA NAGYOBB, OLVASHATÓBB FORMÁBAN MEGTEKINTHETŐ!GYÁSZJELENTÉS

"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!" (Fil 1,21)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a Tiszamogyorósi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora

SZŰCS GYULA
életének 67. évében megtért teremtő Urához.
Búcsúztatása február 6-án délután 13. órakor lesz, az Tiszamogyorósi Református temetőben.
Utolsó földi útjára február 7-én délután 13 órakor
szülőfalujában, Bihardiószegen kísérik.

A család kérése, hogy a koszorúmegváltás
a Szabolcs Beregi Református Egyházmegye javára történjen.

Az egyházmegye lelkipásztorait kérjük, hogy egy áldó igével készüljenek. A Búcsúztatás után kis szeretetvendégséggel várjuk őket a gyülekezeti terembe, ahol koszorúmegváltásra is lehetőség lesz.BARABÁSI EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT

AZ ALKALOM PLAKÁTJA A KÉPRE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!VI. JÓTÉKONYSÁGI BÁL
KRÍZISKEZELÉS

Dr. Pótor Imre lelkésztestvérünk tanulmány-fordítását ajánljuk szeretettel. Témája: kríziskezelés.

(A tanulmány a szövegre vagy a képre kattintva érhető el.)GÁBRIEL TITOKZATOS KÜLDETÉSE

Dr. Pótor Imre lelkésztestvérünk adventi tanulmány-fordítását ajánljuk szeretettel. Segítse adventi lelki készülődésünket!

Címe: Gábriel titokzatos küldetése

(A tanulmány a szövegre vagy a képre kattintva érhető el.)GYÁSZJELENTÉS

ÖZV. CSISZÁR ÁRPÁDNÉ
szül. BARÁTH MARGIT
a volt gergelyiugornyai múzeumalapító református lelkipásztor özvegye 83 éves korában, 2012. november 29- én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 5-én, szerdán du. 1 órakor lesz a gergelyiugornyai temető ravatalozójából.
ZENÉS ÁHÍTATOK FÉNYESLITKÉN


Szeretettel várjuk kedves testvéreinket és a zenebarátokat a következő zenés áhítatokra.

Testvéri szeretettel: Bezzegh GáborProjektzáró, hálaadó és orgonaavató istentisztelet Tuzséron


November 11-én, vasárnap délután 2 órakor hálaadó ünnepi istentiszteletre telt meg zsúfolásig a tuzséri református templom. A gyülekezet az elmúlt 8 esztendő felújítási munkálataiért adott hálát, melyet egy új orgona felavatása koronázott meg.
Az ünnepi istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette Isten igéjét a bibliaolvasó kalauz napi igéje, a Lukács 6,20-36. alapján. Igehirdetésében elmondta milyen fontos egy gyülekezet életében, ha a templom megújul, de a külső megújulás mellett kell a belső megújulás is, mely megnyilvánul abban a boldogságban, amelyről Jézus tanít. A templom olyan hely, melyet nem pótolhat semmilyen más építmény. Püspök úr azt is hangsúlyozta, hogy Istennek micsoda bizalma van az ember iránt: még arra is képesek tudunk lenni, hogy a tőle kapott szeretettel az ellenséget is tudjuk szeretni. Az egyháznak minden korszakban voltak, és vannak nehézségei, de Isten kegyelme velünk van és munkálkodik. Így újulnak meg templomok, úgy mint itt Tuzséron is, és zenghet az orgona hangja.
Bodnár Róbert lelkipásztor beszámolt a gyülekezet elmúlt években végzett nagy erőfeszítéséről a templomfelújításról és az orgonaépítésről.
A templomfelújítás elvi gondolata már 9 éve 2004-ben felvetődött. Azóta Géczy Csaba egyházkerületi műemléki tanácsos szakmai vezetésével folytak a felújítási munkálatok. A felújítás műszaki terveit Tóth Tamás és Szalókiné Illés Laura építészek készítették el. A kivitelezési munkálatokat Koncz István vállalkozó végezte mindenki nagy megelégedésére. A tényleges felújítási munkák 2005 őszén kezdődtek meg. A templom kívül és belül felújult. A felújítás munkafázisai csak címszavakban:
2005: templomhajó tetőszerkezet felújítás és átfedés horganylemezzel
2006: templombelső mennyezet felújítás és ablakcsere. Torony süveg festés. Karzat padló deszkázása.
2007: templombelső felújítás (szárítóvakolat készítése, szigetelések, bútorzat felújítás restaurátor vezetésével, elektromos hálózat kiépítése, padfűtés)
2008: templomhajó külső felújítás és vízszigetelés. Új villámhárító a hajón.
2009: torony homlokzat felújítás és nyílászáró csere. Kapu kőkeret restaulásás.
2010: templom előtti bejárati tér kialakítása, lépcső és mozgáskorlátozottak számára rámpa korláttal.
2011: templom körüli park rendezése
2012: templomtorony süveg szerkezeti megerősítés és vörösréz fedés. Új villámhárító kiépítése a tornyon. Az egész templom külső átfestése.
Mindezen munkálatok 54.502.886 Ft-ba kerültek. Ebből pályázati támogatás: 25.445.278 Ft. Az egyházközség önereje: 29.057.608 Ft! A pályázati támogatásban benne van az MVH-tól kapott 13.145.275 Ft, az egyházkerülettől kapott 2 millió 300 ezer forint, a Nemzeti Kulturális Alap és Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának támogatása is. A gyülekezet templomfelújítás címén 10. 551.660 Ft-ot gyűjtött össze.
Az adományozó családok nevét az ünnepi istentisztelet után az úrasztala fiókjába dísziratban helyeztetett el az utókornak.
Géczy Csaba műemléki tanácsos beszámolójában hangsúlyozta, hogy az elmúlt közel tíz esztendő egy jól átgondolt, megtervezett munkafolyamat volt, melyben a gyülekezet és a presbitérium példamutató módon vette ki a részét.
A felújítási munkálatok közben a gyülekezetnek még arra is jutott lelki és anyagi ereje, hogy a templomba orgonát építtessen.
Gyülekezetünk történetében 1917-ben merült fel először az orgona kérdése. Ekkor a nehéz háborús körülmények között az egyházközség a hadikölcsönből és nemes lelkű adakozók jóvoltából orgonaalapot hozott létre, bízva abban, hogy egykor majd orgona fog szólni a tuzséri templomban.
Az 1940-es évek elején kész tervek álltak készen orgonaépítésre. A templom nyugati végébe készült volna el egy szószékkel egybeépített 7 regiszteres, két manuálos orgona, melyet a Rieger Orgonagyár tervezett a neves Árokháthy Béla tervei szerint. Ennek a szép elképzelésnek is a háború vetett véget. Az orgonára összegyűlt pénz, hogy a pénzromlás miatt el ne vesszen, befektették a ma is meglévő templom kerítés építésébe.
1969-ben Sepsy Károly vette szárnyai alá a gyülekezet orgona óhaját. Ő egy 10 regiszteres két manuálos mechanikus orgonát álmodott a tuzséri templomba. De az orgonához szükséges anyaghiány miatt kényszerűségből a rákoskeresztúri evangélikus gyülekezet használt orgonáját vette meg a gyülekezet, melyet a Fővárosi Orgonagyár generálozott és kibővített. Így 1970-től ez a 8 regiszteres orgona szólt a templomban. 2007-ben a templomfelújítás miatt ez a hangszer kikerült a templomból, és 2011-ig raktáron várta sorsát. Ezalatt elektromos orgona szólt a templomban.
2011-ben az egyházközség látva templomfelújítás végét Paulus Frigyes orgonaépítő mester vezetésével újra elővette az orgona kérdését. Gondolkodtunk új hangszerben, majd látva az árakat a régi felújítását terveztük. Aztán a Leader Közösség egy pályázati kiírása tett pontot az orgonaügy végére. A meglévő hangszer használható sípművével, új szerkezettel, új orgonaházba épült a karzatra a most elkészült orgona. A karzat szűkössége és az anyagi keretek szabtak határt a gyülekezet orgonaigényének.
Így mára 12 millió forintért egy 8 regiszteres új orgona szól a templomban. Megtartottuk a hitvalló elődök áldozathozatalát is a régi orgonából átmentett sípokkal.
A 12 millió forintból 6 millió 96 ezer forint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása, 1 millió forintot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kaptunk, 400 ezer forinttal a helyi önkormányzat támogatott bennünket, a maradék 4 millió 504 ezer forint a gyülekezet önerejéből adódott.
Paulus Frigyes orgonaépítő bemutatta az elkészült hangszer paramétereit. Az orgona a templom méreteihez arányosan igazodik. 8 regisztere kiválóan alkalmas a gyülekezet énekvezetésére, de ezen a hangszeren az orgonairodalom nagy része is előadható. Az orgonának 536 sípja van. A legnagyobb több mint két és fél méter, a legkisebb három milliméter.
Az új hangszert Csegei István, a Szabolcs – Beregi Református Egyházmegye esperese avatta fel, majd Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi egyetem rektora szólaltatta meg művészi módon.
Az ünnepi istentiszteleten Balogh Sándor egyházmegyei gondnok és Dankó József Tuzsér Nagyközség polgármestere köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Az egyházmegye megjelent lelkipásztorai egy-egy igével kérték Isten áldását a tuzséri gyülekezetre.
Az egyházközség szerény ajándékkal és emléklappal köszönte meg a szolgálattevőknek, a templomfelújításban és az orgonaépítésben résztvevőknek az áldozatos munkáját. A tuzséri Önkormányzat nevében Dankó József polgármester úr köszönte meg Bálint Béla főgondnoknak és a lelkipásztor házaspárnak, hogy gyülekezetépítő szolgálatukkal a nyolcszáz éves nagyközség jó hírét is gazdagítják. A gyülekezet gondnoka Révész Zoltán a presbitérium nevében mondott köszönetet Bodnár Róbert lelkipásztornak az elmúlt évek erőfeszítéseiért.
Az ünnepi istentiszteleten az egyházközség „Soli Deo Gloria” Énekkara és a helyi Lónyay Menyhért Általános Iskola Gyermekénekkar szolgáltak.
Az ünneplő gyülekezet az iskola ebédlőjében folytatta a közös ünneplést és hálaadást. A gyülekezet minden elért eredményéért: a szépen felújított templomért, a gyönyörű orgonáért, és az odaadó, áldozatos gyülekezetért Istené legyen a dicsőség! Soli Deo Gloria!Árva Bethlen Kata történelmi játék
A református egyház áldozatkész nagyasszonyáról, példás hitéről és erkölcsi tartásáról szól az a monodráma, ami a kisvarsányi református templomban lesz látható 2012. november 16-án, pénteken este 6 órától. A történelmi játék címszerepét Kökényessy Ági, a Madách Színház, valamint az Újszínház jeles tagja játssza.
A színházi előadással Kisvarsány híres szülöttjének, Hunyady Margit színésznőnek is emléket állít a gyülekezet.
Az előadásra minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a szervezők.TISZASZALKA EVANGÉLIZÁCIÓREFORMÁTUS ESTÉK
A Kisvarsányi Református Egyházközség szervezésében az elkövetkező ünnepes félévben „REFORMÁTUS ESTÉK - Ünnepre hangolva” címmel kulturális programok kerülnek megrendezésre beregi és szabolcsi templomokban. A programsorozat célja, hogy a térség kis falvaiba neves művészek segítségével eljussanak olyan magas színvonalú előadások, amelyek szakrális témájuk és tartalmuk révén teljesebbé, gazdagabbá teszik egy-egy egyházi ünnep élményét és üzenetét.
A reformáció ünnepére készülve, Kátai Zoltán énekmondó, „Karddal és tollal” címmel mutatja be Wathay Ferenc katonaköltő énekeit. Kátai Zoltán művészetét leginkább a hűséggel lehet jellemezni. Hűség a népdalok, dicséretek, históriás énekek dallamához és szövegéhez, valamint hűség a hagyományokhoz és hűség a hithez.
Ennek is köszönhető, hogy rátalált a hazához és vallásához hű Wathay Ferencre, akinek az 1600-as évek elején megírt verseit mondja énekbe korabeli hangszereléssel.
(Wathay elsősorban katonaember, aki a székesfehérvári ostrom során kerül török fogságba és raboskodik Konstantinápolyban, a híres és hírhedt Fekete Toronyban. Itt írja meg 28 műből álló énekeskönyvét, amit saját rajzaival illusztrál. A csupán négy elemivel rendelkező vitéz mesterien bánva a szavakkal ír Istenről, hitről, hazaszeretetről, szerelemről. A koncerteken ezekből az énekelt versekből kaphat ízelítőt a nagyérdemű.)

Időpontok, helyszínek:
Október 26. 18:00 Kisvarsányi református templom
Október 27. 18:00 Gelénesi református templom
Október 28. 18:00 Jékei református templom
Október 29. 17:30 Barabási gyülekezeti terem

A rendezvényt a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, 1026308. azonosítószámú, Ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvények címmel kiírt pályázaton nyert támogatás biztosítja.KISVARSÁNYI PROGRAMOK


A Kisvarsányi Református Egyházközség szervezésében az elkövetkező ünnepes félévben „REFORMÁTUS ESTÉK - Ünnepre hangolva” címmel kulturális programok kerülnek megrendezésre számos beregi és szabolcsi templomban. A programsorozat célja, hogy térségünk kis falvaiba neves művészek segítségével eljuttassunk olyan magas színvonalú előadásokat, amelyek szakrális témájuk és tartalmuk révén teljesebbé, gazdagabbá teszik egy-egy egyházi ünnep élményét és üzenetét.
A sorozat első programja Szabó Balázs zenés irodalmi estje. Műsorának címe:„PILINSZKY A TEMPLOM ÁRNYÉKÁBAN”. Szabó Balázs igazi koncertzenész, aki impresszív zenei világával párosítja a magyar költészet nagyjainak műveit, és teszi a verseket élővé, a hallgatóságot pedig értővé. Zenéje és előadása egyszerre elenged és megragad, megnyugtat és felkavar.

Időpontok, helyszínek:

Október 19. 18:00 Kisvarsányi református templom
Október 20. 18:00 Gelénesi református templom
Október 21. 18:00 Jékei református templom

A rendezvényt a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, 1026308. azonosítószámú, Ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvények címmel kiírt pályázaton nyert támogatás biztosítja.
.KISVARSÁNYI REFORMÁTUS ESTÉKFÉNYESLITKE IFJÚSÁGI DÉLUTÁNREFORMÁTUS ESTÉK III.


REFORMÁTUS ESTÉK III.

A Kisvarsányi Református Egyházközség szervezésében az idei ünnepes félévben „REFORMÁTUS ESTÉK - Ünnepre hangolva” címmel kulturális programok kerülnek megrendezésre beregi és szabolcsi templomokban. A programsorozat célja, hogy a térség kis falvaiba neves művészek segítségével eljussanak olyan magas színvonalú előadások, amelyek szakrális témájuk és tartalmuk révén teljesebbé, gazdagabbá teszik egy-egy egyházi ünnep élményét és üzenetét, valamint felelevenítsük egy-egy ünnepkör hagyományait, népszokásait.
A karácsonyi ünnepkörben a következő programok kerülnek megrendezésre?

December 1-én, advent első vasárnapját megelőző szombaton, a fiatalok részre kézműves foglalkozást tartunk 14:00 órától a kisvarsányi általános iskolában. A foglalkozáson különféle adventi koszorúk készítésére nyílik lehetőség, és megismerkedhetünk a Karácsony szimbólumrendszerével és egyéb, az ünnephez kapcsolódó népszokásokkal, énekekkel.

December 4-én (kedden) 18:00 órától pedig KALÁKA koncert lesz a kisvarsányi református templomban. A méltán világhírű zenekar nemcsak a hazai adventi és karácsonyi énekeket szólaltatja meg, hanem más nemzetek ünnepi dalait is bemutatja. A népszerű Kossuth-díjas együttes „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” című karácsonyi koncertje egy úgynevezett zenés világkörüli utazásra hív.

A programokat a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, 1026308. azonosítószámú, Ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvények címmel kiírt pályázaton nyert támogatás biztosítja.Romamissziós konzultációs napHálaadó istentisztelet és könyvbemutató a MándokonHálaadó istentiszteletre gyülekeztek össze szeptember 16-án a mándoki templomban az egyházközség tagjai az „Emlékezetnek okáért némely dolgok feljegyeztetenek az ecclesia és helység iránt – A Mándoki Református Egyházközség históriája” című könyv bemutatója kapcsán. A tanulmány szerzője Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész, a könyv megjelenését a D. Dr. Harsányi András Alapítvány és a Mándoki Református Egyházközség támogatta.

Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi ige, a Jel 3,7-13. alapján hirdette Isten Igéjét. Igehirdetésében többek között arról szólt, hogy a „Mindenható Isten tud a mándoki gyülekezet cselekedeteiről”, mindazokról, melyek a megjelent könyv alapján az elmúlt közel ötszáz esztendőben történtek meg. „A hitben megélt múlt vezet a Krisztussal közös jövendő felé” – mondta.
Kozma Zsolt mándoki lelkipásztor a presbitérium és a gyülekezet nevében köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte a könyv megírását, azt, hogy a kutató-lelkipásztor feltárta a gyülekezet múltját.
Csegei István esperes a Felső-Szabolcsi Református Egyházmegye nevében köszöntötte a mándoki gyülekezetet, és kiemelte, hogy milyen fontos is e keleti országrészben a múlt helyes ismerete.
Dr. Baráth Béla, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének docense bemutatta a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai sorozat 16. köteteként megjelent 184 oldalas könyvet. Ismertette a kutatás sokkrétűségét, az egyháztörténeti adatok mellett a helység és a vármegye kapcsolódó eseményeit. Külön kiemelte a több, mint félezer hivatkozást, a korabeli, levéltári források és a nyomtatásban megjelent tanulmányok rendszerezését, a latin szövegek fordítását. Bemutatója végén részleteket olvasott fel a könyvből.
Sajtos Szilárd lelkész-százados a gyülekezethez való kapcsolódásáról szólt, nagy szeretettel köszöntötte a mándokiakat, a felmenők, a nagyszülők gyülekezetét, s arról beszélt, hogy számára milyen fontos a gyökerek ismerete. „Tábori lelkészként sokfelé járunk a világban, fontos, hogy legyen egy hely, ahol a legmélyebben érezzük: én innen jövök, valahol ide tartozok”. Megemlékezett a kutatást igénylő elmúlt tizennégy év eseményeiről, megköszönve mindazok segítségét, akik támogatták és segítették a kutatást igénylő időszakban.
Az ünnepi istentiszteletet követően a gyülekezet szeretetvendégségben volt együtt, ahol a szerző közel kétszáz példányban dedikálta könyvét.
72 óra kompromisszumok nélkülSZATMÁR HATÁROK NÉLKÜLGYÁSZJELENTÉS

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy Mónus Béla, nyugdíjas mátészalkai református lelkipásztor 73 éves korában elhunyt. Lelkipásztorként szolgált Füzesgyarmat, Berettyóújfalu, Kisnamény, Darnó és Porcsalma gyülekezeteiben.
Temetése 2012. augusztus 18-án szombaton délelőtt 10 órakor a mátészalkai temetőben lesz.
A család kérésére koszorúmegváltással történjen a megemlékezés.

Csegei István
esperesEVANGÉLIZÁCIÓ PAPONAZ EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TÁBOR RÉSZTVEVŐISzabolcs-Beregből Lengyelországba„Rád fér egy kis pihenés” – ezekkel a szavakkal hívogatta kirándulásra a gyülekezete tagjait egykor egyik lelkésztársunk. – De nemcsak a nyáj tagjaira, hanem a pásztorokra is ráfér a pihenés. Így indultunk el július 24-én, 4 napra a Szabolcs-Beregi Egyházmegyéből, házastársunkkal, többen gyermekeikkel is Lengyelországba. Csapatunkat erősítették a nem lelkészi szolgálatot végző testvéreink, valamint a szomszédos Nyírségi és Szatmári egyházmegyéből érkezett lelkészcsaládok. Reméltük, hogy utunk által is új erőre kaphatunk, új lendületet nyerhetünk szolgálatunkhoz.
Mindig is úgy képzeltem el az egyházmegyei lelkészi közösséget, mint egy nagy családot. Ha erős testvéri szálak kötnek össze bennünket a Krisztusban, akkor egy csapatként tudunk győztesen harcba vonulni Krisztus oldalán. Ezt az egységet, összetartozás-tudatot erősítheti egy ilyen kirándulás. Nekünk, a lelkészi közösségnek, mint nagycsaládnak is szükségünk van közösség-építő, és a közösség összetartozását erősítő együttlétekre. Amikor kötetlenül el tudunk beszélgetni egymás örömeiről, bánatáról, feladatáról, nehézségeiről. Amikor tanulni akarunk a másik testvér sikereiből vagy kudarcaiból. Szeretnénk gazdagodni egymás hite, személyisége által. Szeretnénk érezni, hogy egy csapatban harcolunk, egy célért küzdünk. Egymásnak nem ellenfelei, hanem társai vagyunk a Krisztusban. Szeretnénk látni, hogy lebomlanak a közöttünk lévő elválasztó falak, amelyet az Ördög közénk épít. Szeretnénk, ha valóban egy közösséggé tudnánk formálódni, úgy ahogyan a zsoltáros mondja: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.” (Zsolt 133, 1). Hiszen Jézus is ezért az egységért imádkozott: „Én őértük könyörgök… azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid… hogy egyek legyenek, mint mi!” (Ján 9, 12. 17) – Ez egység megszületésének reményében indultunk el, és ezért fáradoztunk lengyelországi utunkon is. A gyógyulás reményében borultunk együtt Isten elé minden reggel, igeolvasással, imádsággal és énekszóval. Így tapasztaltuk meg utunkon Isten jelenlétét, vezetését, ajándékozó szeretetét és áldását.
Csegei István esperes úr és Porcsalmi Tamás idegenvezetőnk pontosan megtervezték az utat. Szakszerű idegenvezetés mellett sok hasznos dolgot tudtunk meg Szlovákiáról és Lengyelországról. - Először Késmárkra mentünk, ahol megnéztük előbb a régi-, majd az új evangélikus templomot. Az újtemplomban Thököly Imre sírjánál elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, majd a Székely Himnuszt, és a 390. dicséretet: „Erős vár a mi Istenünk”. Thököly Imre kuruc vezér, majd erdélyi fejedelem Késmárkon született 1657. szeptember 25-én. Hamvait 1906 októberében újratemették Késmárkon. - A Tátra ölelésében haladva jutottunk Zakopáne városába. Lenyűgözött bennünket a város szépsége, az építkezés egyedisége, a turisták sokasága. Lengyelországban zakopanei stílusnak nevezik azt az építészeti megoldást, amely a 19. század végén terjedt el a névadó településen egy krakkói művésznek, Stanisław Witkiewicznek köszönhetően, aki a fafaragásos gorál házak alapján tervezte meg villáit. Rövid sétát tettünk a sétáló utcában, a piacon, és megnéztük a néprajzi és természettudományos ismereteket nyújtó Tátra Múzeumot, és a temetőt. Szállásunk Fehér Dunajecben volt, ahol kényelmes otthonra és bőséges ellátásra találtunk.
Másnap egész napos kirándulásra mentünk Krakkóba, Lengyelország egykori fővárosába. Megnéztük a Wawel-t: a királyi palotát, a katedrálissal, és a 11 tonnás Zsigmond haranggal. Megnéztük a főteret, a Posztó Csarnokot, a Mária templomot, benne Európa második legnagyobb oltárképét. Tapasztaltuk, milyen buzgón gyakorolják hitüket lengyel katolikus testvéreink. Buzgóságuk számunkra is biztatás hitünk gyakorlásában. - Megismerkedtünk azoknak a magyaroknak az életével, akik fontos szerepet töltöttek be a lengyel nép életében. Báthory István erdélyi fejedelem - lengyel király. Őt, mint magyarország leghatalmasabb főurát az 1571. május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés egyhangúlag erdélyi fejedelemmé választotta. Majd a fejedelem elfogadta a lengyel rendek feltételeit, és feleségül vette a nála 10 évvel idősebb Jagelló Annát, az utolsó Jagelló-házi lengyel király, II. Zsigmond Ágost húgát. A Lengyelországba érkező Báthoryt 1576. május 1-jén Krakkóban, a waweli székesegyházban királlyá koronázták. - Szent Kinga, aki Szemérmes Boleszláv lengyel fejedelem felesége volt. Árpád-házi Szent Kinga (vagy Kunigunda; Esztergom, 1224. március 5. – 1292. július 24), IV. Béla király lánya, Lengyelország védőszentje. Tizenöt évesen feleségül ment V. Boleszláv lengyel fejedelemhez, akivel szüzességi fogadalmat tettek. Apjától vagyont érő sóbányát kapott hozományba. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, a tatárjárás után pedig adományokkal járult hozzá az ország újjáépítéséhez. Templomokat, kolostorokat építtetett, köztük nagy kulturális jelentőségre szert tevő ószandeci ferences kolostort. Idevonult vissza Kinga, a férje halála után klarissza apácaként. Vagyonát szétosztotta a szegények közt. Szent Kingához legendák sora fűződik. - Megtaláltuk Balassi Bálint emléktábláját. Balassit Báthory István gyulafehérvári udvarában tartotta, majd 1576 tavaszán, lengyel királlyá való megválasztásakor, magával vitt Krakkóba. Rábukkantunk Antall József (a volt miniszterelnök édesapja) emléktáblájára is. Ő a Magyar Vöröskereszt kormánymegbízottja volt. Országgyűlési képviselő volt 1953-ig. 1981-ben utcát neveztek el róla Varsóban, 1991-ben pedig posztumusz Jad Vasem kitüntetést kapott. - Nevüket a lengyel nép körében nagy tisztelet övezi. A rájuk való emlékezés élő tradíció a lengyelek körében. Így a „lengyel-magyar két jó barát” – mondás valóságát tapasztaltuk meg. Voltak, akik ujjongva köszöntöttek bennünket, amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk. Idegenvezetőnk elmondta, hogy világviszonylatban is ritka két olyan nép, amelyet egymással ilyen szoros érzelmi szálak fűznek egybe. - Délután lementünk a wieliczkai sóbányába, 135 m mélységbe. A bánya méltán része a világörökségnek, hiszen gazdagon tárja elénk az egykori sóbányászat eszközeit, eseményeit, a sóbányászok életét. A bánya jelenleg múzeumként működik. A tárnák összes hossza az összekötő folyosókkal, tavakkal, termekkel, aknákkal együtt meghaladja a 300 kilométert, össztérfogatuk pedig mintegy 7,5 millió m³. Itt található Szent Kinga kápolnája.

A kápolnát „földalatti templomnak” is hívják. Ez a sóbánya egyik legnagyobb attrakciója, mivel ez a terem a világ legnagyobb földalatti temploma. 101 méter mélyen van, hossza 54 m, szélessége 18 m, magassága 12 m. Padlója egységes sóból faragott lapokból áll, a hatalmas sókristályokból összeállított csillárok a mennyezetről 12 m-re lógnak le. A kápolnát az Újszövetségből vett jelenetek sóból faragott domborművei díszítik (többek között a „Menekülés Egyiptomból”, „A tizenkét éves Jézus tanít a templomban” és az „Utolsó vacsora”) és egy több mint százéves betlehem. A főoltár Józef Markowski alkotása: Szent Kinga szobrát látjuk rajta. 1999-től itt látható II. János Pál pápa szobra is, Stanisław Anioł bányász alkotása.
A harmadik napon egész napos kirándulást tettünk a Dunajec-folyó völgyében. Megnéztük Czorsztin (eitsd: Csorsztin) ősi várát, majd hajóval átkeltünk Nedec-be, ahol az egykori magyar határvárat, és a benne lévő kiállítást néztük meg. Ez a vár 1945-ig – kis megszakításokkal – magyar családok kezén volt. - Majd tutajokra szálltunk, amelyet népviseletbe öltözött gorálok irányítottak. A gorál - szó hegyet jelent; átvitt értelemben jelenti a lengyel szóhasználatban az ott lakó embereket is. A Dunajec folyó áttörésén araszoltunk végig, 2 órán keresztül. A mellettünk magasodó, bennünket körülvevő hegyek ölelő karjaiban vonultunk végig a zúgó folyón. Áldottuk Isten, aki ilyen szép otthont teremtett a számunkra, és szívünk megtelt örömmel, hogy mindezt együtt láthattuk meg, és élhettük át lelkésztestvéri közösségben. A tutajokról felhangzó, Istent dicsérő énekeinket a hegyek szárnyai repítették – hisszük – az Örökkévaló Isten trónusa elé.
Estére asszonyaink kis-, és nagyestélyibe öltöztek. Egy zenés-táncos Gorál-esten vettünk részt, amelyen a műsort adó csapat egyenesen a mi vigasságunkra készült fel a lengyel nép énekét, zenéjét és táncát bemutató műsorral. Dallamaik között ráismertünk több magyar népdal lengyel változatára is. Ez a tény is szorosabbra fűzte barátságunkat egymással. A finom és bőséges vacsora után a hangulat magasra csapott: a zene, a tánc, a játék vette át a teret. Lengyel-magyar kéz egymásba fonódva örültünk egymásnak, a közösen átélt élményeknek, a közös múltnak és közös jelennek.
Az utolsó napon Zakopáne sétáló utcáján és piacán ajándékokat vásároltunk. Siklóval felmentük az 1100 m magas Gubalowka hegy tetejére, hogy még egy utolsó pillantást vethessünk az általunk is megszeretett Lengyelországra. – Hazafelé jövet megálltunk Lőcsén; megnéztük a város nevezetességei és megismerkedtünk annak történetével: a lőcsei fehér asszony, és a fekete város történetével. – Hazatérve, Urunkat dicsérjük megőrző kegyelméért, és áldásaiért, az egész útért.

Gergelyiugornya, 2012. július 30.
(Nyíri János)
lelkész


A kirándulás képei
CSALÁDI HÉT FÉNYESLITKÉN
KALÁKA KONCERTSegítsünk Izsák Péternek!

Mindannyiunk számára ismeretes a 2012. március 18. vasárnap délutáni szörnyű tragédia Berkeszen. Valamilyen ok folytán gázrobbanás majd tűz pusztította el Izsák Péterék családi házát, mely azóta is lakhatatlan. A tragédia során azonnali halált halt a nagymama, a további ottlakókat életveszélyes állapotban mentőhelikopterekkel és mentőkkel budapesti és a debreceni korházakba szállították. Sajnos az apa, március 21-én, az anya március 22-én szintén elhunyt. Egyedül Péter maradt életben. Ő kilencven százalékos égési sérüléssel került Debrecenbe.
Két hónapon keresztül folyamatos kórházi kezelésben részesült, számos műtéten esett át. Jelenleg nővérénél tartózkodik, mert további gondozásra szorul. A jövőben számolnia kell újabb műtétek sorozatával, valamint pszichológus kezelésére, a későbbiekben pedig fizioterápiákra. Sajnos, az életét tovább nehezítik azok a mindennapi gondok, amely számunkra szinte természetes dolognak számítanak, hiszen elégett minden: ……. nincs hol lakni, nincs egy ruha, amit magára vehetne, nem maradt semmije és akik eddig nap mint nap körbevették mind eltávoztak. Csak a nővére segítségére számíthat. Jelenleg semmilyen pénzellátásban nem részesül.
Mind a mai napig nem tisztázott, miért, hogyan történt a tragédia, így semmiféle anyagi támogatást nem nyújtott még a biztosító a számára.
Nagyon bízik benne, hogy sikerül új életet kezdenie mindezen megpróbáltatások ellenére is.
Együttérzésünket fejezzük ki anyagi segítségnyújtásunkal is, melyet megtehetünk az alábbi szàmlaszàmra történő utalással:
Izsák Péter OTP Bank, Nyíregyháza 11773449-01486621.SZERETETHÍD 2012

A képre kattintva olvashatnak beszámolót Bíró Zsoltné tollából, az esztendőben megrendezett szeretethíd nap történéseiből.EGYHÁZKERÜLETI PÁLYÁZAT

Hitmélyítő alkalmak és konferenciák lebonyolításához nyújt támogatást a Tiszántúli Református Egyházkerület. A támogatás célja, hogy minél több gyülekezeti tag juthasson el szervezett keretek között hitmélyítő alkalmakra, konferenciákra, csendes-napokra a berekfürdői Megbékélés Háza Konferencia Központba.

A tiszántúli egyházmegyék, gyülekezetek, és az egyházkerület területén működő református intézmények és szervezetek pályázhatnak.

Az adatlapot és a részletes kiírást a támogatás igényléséhez a képre kattintva letöltheti.BEREKFÜRDŐN VOLTUNKSzakmai napot tartottak Dombrádon

Záhonyból, Szabolcsveresmartról, Kékcséről és Dombrádról csaknem nyolcvan résztvevővel tartottak szakmai napot március 1-jén. A négy település református házi segítségnyújtó szolgálatainak munkatársai és fenntartói szakmai tapasztalatcserére és ismerkedésre gyűltek össze Dombrádon.

Sipos Kálmán dombrádi lelkipásztor nyitotta meg az alkalmat, mert mint áhítatában is kifejtette: ebben a munkában különösen is fontos a lelki feltöltődés, hiszen szolgálni csak tiszta, gyermeki alázattal lehet. Beszterczey András a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon vezetője, a szakmai nap meghívott előadója módszertani intézmény vezetőjeként szakmai kérdésekben nyújtott segítséget a gondozóknak és a szolgálat fenntartóinak valamint bemutatta a Református Szeretetszolgálatot és az intézményes diakóniát. Az előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy szolgálatnak kell tekintetni az intézmény működését, melyben külön kitüntetés az, hogy a református egyházon belül valósul meg a szolgálat. Beszédében kitért arra, hogy mit is jelent valójában a diakónia szó és a szolgálat. „Minden munka egy cserép, melyet formálni kell és megtölteni tartalommal. Ez a mi feladatunk! – összegezte végül Beszterczey András.
A régióban további csapatépítéseket és szakmai napokat, tréningeket terveznek – tudtuk meg Bíróné Szeles Esztertől, a szakmai nap szervezőjétől.KÉREM SEGÍTSENEK!

Ambarus Fanni vagyok.
8 éves múltam.

Gergelyiugornyán lakom édesapámmal
Ambarus Sándorral, édesanyámmal
Ambarusné Balogi Melindával,
és a testvéremmel.

Sajnos szívizomgyulladással születtem, mindeddig gyógyszeres kezeléssel éltem a mindennapjaimat. Januárban aztán kiderült, hogy „nem tudok tovább ezzel a szívvel élni” és szívátültetésre van szükségem.

Segítséget szeretnék kérni, ahhoz, hogy az egészséges gyerekek életét élhessem. Ehhez műtétem után több hónapig steril szobában kell élnem és további gyógyszeres kezelések szükségesek. Ezeket a körülményeket sajnos a szüleim egyedül nem tudják biztosítani.

Adományaikat a 11773449-01447035 számlaszámra utalhatják.

Kérem segítsenek, ha tudnak. Előre is köszönöm!

Fannika

Csodás segítség: 2012. 02. 21.
Ausztriából új szívet kaptam.NYÍLT NAP - DHRE

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem ebben a tanévben is szeretettel várja nyílt napjára a gimnáziumok diákjait és kedves családtagjait.
A hitéleti szakok, azaz a teológia, lelkész, hitoktató és vallástanár szakok iránt érdeklődőket a Református Kollégium Dísztermében (Kálvin tér 16.) várják szeretettel. 2012. február 15-én, szerdán 10.00 órától nyílt napot szerveznek.
Ettől a tanévtől képzési struktúra újabb szakokkal bővült, hiszen a Tiszántúli Református Egyházkerület döntése értelmében 2011. szeptember 1-jétől a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola beolvadt az egyetembe. A volt főiskolán folyó tanító- és kommunikációs szakemberek képzését így, változatlan struktúrában, ám az egyházi jelleg megerősítésével folytatja tovább a DRHE.
A nem hitéleti szakokra, tanító, kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros alapszakokra szeretettel várják a jelentkezőket.
Továbbá felsőfokú szakképzések is indulnak, úgy mint a sportkommunikátor, intézményi kommunikátor, ifjúságsegítő és sajtótechnikus.
Bővebb információk az egyetem honlapján, a www.drhe.hu –n.BEREKFÜRDŐI LELKIGONDOZÓI HÉT 2012

Idén is megszervezzük Berekfürdőn az Egyházmegyei Lelkigondozói hetet 2012. február 27. és március 3. között. A Konferenciát hétfőn ebéddel kezdjük, és szombaton reggel utazunk haza. Részvételi díj: 24.400 Ft.

Minden kedves Testvérünket nagy szerettel várjuk!

(Részletes program a képre kattintva).KÖZÉRDEKŰ

Szeretettel várjuk gyülekezeti beszámolókat, képeket, híreket, aktualitásokat honlapunkra!

Egyházmegyénk e-mail címére kérjük megküldeni: szabolcs-beregi.em@reformatus.hu

Minden kedves Testvérünknek Istentől gazdagon megáldott adventi várakozást kívánunk!
A gégényi 72 óra kompromisszum nélkül


Ifjúsági beszámoló

2011. október. 15-én délután 1 órakor találkoztunk a református templom udvarán. 12-en gyűltünk össze ifjak és örökifjak, hogy fákat és virágokat ültessünk templomunk kertjében. Az idő meglehetősen mostoha volt, de kitűzött célunkat nem adtuk fel. A lányok gondoskodtak forró teáról, majd pedig virágültetésben segítettek. A fiúk gödröket ástak, s szép sorjában elültették a díszfákat. Mindeközben sokat nevettünk és nagyon jól éreztük magunkat, hiszen arra is rádöbbentünk, milyen sokféleképpen vehetjük fel az ajándék sálakat. A délután folyamán –meglepetésünkre– két fiatal önkéntes jelent meg videokamerával és fényképezőgéppel. Kérdéseik, és a mi válaszaink csak tovább fokozták jó hangulatunkat. Fél négyre, kissé átfagyva, de örömmel ültünk le a parókián, hogy végiggondoljuk mindazt, ami mögöttünk van. Jól esett a meleg szoba, s igazán örültünk, hogy teljesítettük a kitűzött feladatot. Amit tettünk a jövőért tettük, hiszen a fákat az ember az utódainak ülteti.
(Képre kattintva galériához léphet!)EGYHÁZMEGYEI TÁBORBAN VOLTUNK!


Ebben az évben is megrendezésre került az egyházmegyei tábor, ahová nagy szeretettel várták a Szabolcs – Beregi gyülekezetek gyermekeit, ifjait. A tábor helyszíne idén a Sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülő volt, ahol mintegy 200 voltunk együtt 10 éves kortól fölfelé. A hét témája az út volt. Az érkezés és elszállásolás után a nyitó áhítatot Csegei István esperes úr tartotta, a 25. zsoltár 4. verse alapján, „Utaid Uram ismertesd meg velem…”. A résztvevőkkel a segítők 4 csoportban foglalkoztak korosztály szerint. Ezek a csoportok naponként kirándulásokon vettek részt. Volt, aki a környéken túrázott a hegyek között, és ugyanabban az időben egy másik csapat a környék múzeumait, nevezetességeit látogatta meg. Így jártunk Széphalmon a Magyar nyelv múzeumában, ahol sok érdekesség olvasható a magyar nyelv szépségéről, színességéről. Alkalmunk nyílt felülni a kisvasutra Pálházán, valamint megtekintetttük a Füzérradványi Károlyi – kastélyt is. A buszkirándulások résztvevői Sárospatakon zárták napjukat, ahol alkalom nyílt a Kollégium illetve a vár látogatására. Emellett a lelkes gyerekseregnek alkalma nyílt gyöngyöt fűzni, kulcstartó pillangót,ajtó kopogtatót készíteni. Úton voltunk, nem csak testileg, fizikailag, hanem lelkileg is. A heti énekek tanulása az igei szolgálatok hallgatása egyaránt rádöbbentett minket arra, hogy életünk útja nem mindegy merre is tart. És bár vannak nehézségeink, bár néha nem tudjuk, hogy merre is tartunk, nem látunk magunk előtt célt, de Krisztust követve Isten kezében van életünk útja, és ha ő velünk,kicsoda ellenünk? A hetet pénteken esteúrvacsorás Istentisztelettel zártuk, ahol esperes úr hirdette az igét, Balla László egyházmegyei főjegyző úr, pedig az ágendázás szolgálatát végezte. Ezen az alkalmon közöttünk szolgált a gyulaházi gyülekezetből érkező lány kórus, akik csilingelő hangjukkal elkápráztattak minket, és lelkünknek vigasztalást, bátorítást, reménységet adtak.
Bizakodó és imádságos szívvel reméljük, hogy az Isten igéje nem szólt hiába, és a hét nem múlik el nyomtalanul a résztvevők életében. ezúton köszönjük meg a szolgálattevőknek, segítőknek, szervezőknek a részvételt és a munkát, melyet láthatóan örömmel végeztek! Istennek legyen hála, hogy együtt lehettünk, hogy nevét magasztalhattuk, hogy közösen imádkozhattunk, és szavát hallhattuk.BESZÁMOLÓ A LÓNYAI, HATÁRMENTI LELKÉSZTALÁLKOZÓRÓL


„Mindenható Isten! Mennyei édes Atyánk! Viharos vizekről, szélvészek ostromaiból gyülekeztünk ide, a magyar református egyház tördelt hajójának hajósai. A magunk csinálta kötelek, vitorlák elszakadoztak, az árbócok eltöredeztek, segítségért kiáltunk hozzád, hogy el ne vesszünk. A próbáltatások háborúi felülmúlják a mi erőnket, külső-belső ellenségeink hatalma nagyobb, sem mint mi a magunk erején meg tudnánk állani ellenök.
De, Uram, a te neved erős torony és kőszikla, amelyhez bátorságosan fogódzhatunk. Szent Fiad, ki fenséges nyugalmával a viharvert hajóban csendesen aluszik, felébred és kicsiny hitünket megdorgálván, a világ meggyőzésére is megerősítheti azt. Várjuk, Uram, e felébredést és készítjük magunkat a dorgáláshoz alázatosan.
Mert abban is, hogy vihar van, abban is, hogy a vihar erejét nem bírja a hajónk: részesek vagyunk. Szelet vetettünk irigységgel, haraggal, magunk közötti hasonlásokkal, egybezendülésekkel. Eltévelyedéseink, elhajlásaink maguk gyengítették az egykor vihart álló hajó eresztékeit.
Küldd el hozzánk, jelentesd meg közöttünk szent Fiadat ama békesség szavával, mely minden emberi értelmet felül halad. Tedd szentek egyességévé ezt a gyülekezetet, hogy minden tanács tiszta bölcsesség mélyéből buzogjon elő; minden indulatot szeretet vezessen építésre és sikerre, minden szándékot az a hit, amelynek „mindenek lehetségesek”.
Mi Jézust testben megjelent Krisztusnak valljuk, hisszük tehát, hogy Te benne lakozol a mi lelkünkben, Atyánk. A Te jelenléted nagy méltóságának ékes ruháját segíts, Uram, felöltöznünk abban a szeretetben, amely által földi hazánkat sírjából felemelhetjük, örök hazánk dicsőségét öregbíthetjük a Jézusért. Ámen.”

Határmenti Református Lelkésztalálkozó

A Szabolcs –Beregi Református Egyházmegye kezdeményezésével jött létre ez a csodálatos alkalom, amikor is együtt lehetett Lónyán 2011. június 4-én hat határmenti egyházmegye. A határontúlról érkeztek közénk a Beregi -, Ugocsai-, és Ungi Egyházmegye az országhatáron belülről, pedig a Nyírségi-, a Szatmári-, és a házigazda Szabolcs-beregi Egyházmegye lelkészei, gondnokai, presbiterei, gyülekezeti tagjai.
Az ünnepséget Csegei István a Szabolcs-Beregi Refomrátus Egyházmegye esperese nyitotta meg, aki szeretettel köszöntötte a közelebbről és távolabbról érkezőket. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntötte: Dr Bölcskei Gusztávot a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét, Zán Fábián Sándort a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét, Nagy Bélát a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokát, Dr Czomba Sándor államtitkár urat, Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. Természetesen ugyanilyen szeretettel köszöntötte esperes úr a meghívott egyházmegyék espereseit is, így: Zsukovszky Miklóst, Seres Jánost, Balogh Attilát, Dr. Gaál Sándort és Bartha Gyulát. Végezetül pedig, de nem utolsó sorban köszöntötte: Scherczer Károlyt a Magyar Köztársaság Főkonzulátusának Ungvári konzulját, Király Editet Lónya község polgármesterét és a lónyai református gyülekezet lelkipásztorát Erdei Istvánt!

Csegei István esperes úr köszöntőjében elmondta, hogy bár a történelem határt húzott, és megosztotta a magyarságot a nemzet él, és a nép él. A zsoltáros szavával bíztatott örömre mindenkit a gesztenyefák árnyékában, a Lónyai kastélykertben: Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt. 118, 24)

Esperes úr megnyitó szavai után Dr. Bölcskei Gusztáv hirdette Isten igéjét. Az igehirdetésre készülve a Kisvárdai Református Ifjúság előadásában hallgathattuk meg Wass Albert: a Bujdosó imája című megzenésített versét. Előimaként hangzott el Dr. Baltazár Dezső lelkészi zsinati elnök imádsága, mellyel megnyitotta az 1920. évi szeptember 28-ai zsinatot. Püspök Úr a 61. zsoltár verseit olvasta fel, és bizonyságot tett közöttünk arról, hogy valóban egy menedéke lehet az embernek határon innen és túl és ez nem más, mint az Úr Isten. „Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen.” (Zsolt. 61,4) Ugyanakkor pedig emlékeztetett felelősségünkre miszerint mi vagyunk, a hitben élők, a lelkészek, a gyülekezet elöljárói, akik utat kell, mutassanak a menedék felé, és erről nem feledkezhetünk meg. Küldetésünk van, amelyet el kell végezni. Az előimában megjelenő hajó képe ma is jellemzi életünket. „Viharos vizekről, szélvészek ostromaiból gyülekeztünk ide, a magyar református egyház tördelt hajójának hajósai. A magunk csinálta kötelek, vitorlák elszakadoztak, az árbócok eltöredeztek, segítségért kiáltunk hozzád, hogy el ne vesszünk.” – De ott van benne a remény is, hogy van kihez kiáltani, hisz Krisztus ott van a hajón, és le tudja csendesíteni a tengert és biztos révbe szállít minket.
Az igehirdetés szolgálata után Zsukovszky Miklós a Beregi Református Egyházmegye esperes vette át szót és végezte közöttünk szolgálatát és kínálta számunkra az Úr megterített asztalának áldott jegyeit. Az Úrvacsora alkalmával az esperes urak osztották a jelenlévők részére Krisztus szent testét és vérét jelképező kenyeret és bort
Az ünnepi istentiszteleten szót kapott Bartha Gyula is, a Szatmári egyházmegye esperese, aki elmondta, hogy örömét kívánja megosztania a gyülekezettel, hiszen körünkben köszönthettük Madarasi Károlyt a Zsarolyáni gyülekezetből, aki 50 éves presbiteri és 47. éves gondnoki jubileumát ünnepelte ezen a napon! Ebből az alkalomból köszöntötte és ajándékozta meg őt és feleségét Dr. Bölcskei Gusztáv, Bartha Gyula és Kónya József zsarolyáni lelkipásztor.
Természetesen elhangzott a felhívás az adakozásra is, miszerint a perselyadományt a Péterfalvai Református Líceum számára ajánlották fel.

Az ünnepi istentisztelet után ismét köszöntéseket hallhattunk. A helyi vezető, Király Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket és kifejezte örömét, hogy Lónya községe adhatott otthont ennek szép eseménynek. Az ő köszöntése után Dr. Czomba Sándort hallgathattuk meg, aki elmondta, hogy évekig, évtizedekig nem tudtunk mit kezdeni június 4-ével, nem tudtunk neki nevet adni, de ma már tudjuk, hogy ez a nap nemcsak a fájdalom, a gyász, az értetlenség, a harag napja, hanem hivatalosan a Nemzeti Összetartozás napja is!
Ezek után a házigazda gyülekezet lelkésze Erdei István következett, aki köszöntője mellett megajándékozta a Hegyközcsatári gondnok urat egy kis fenyővel amiért cserébe partiumi földet kapott, hogy azt szórja szét a templom kertben, hogy földjeink, lelkeink újra egyesülhessenek. Majd a segítőknek mondott köszönetet tiszteletes úr, különös nagy szeretettel említette meg a nagyecsedi Ecsedi Báthori István Gimnázium tantestületének és diákjainak áldozatos munkáját, amellyel részt vettek, mind az előkészületekben, mind a napi programok lebonyolításában, különösen a gyermekprogramokban.

Ezzel a délelőtti program véget is ért, és ekkorra már elkészültek az üstökben a finomabbnál finomabb vadasok, gulyáslevesek, amelyeket örömmel kínáltak és fogadtak a résztvevők. A Szabolcs-Beregi Egyházmegye Beregi részéből érkeztek az üstök és persze a szakácsok is, akik kora reggeltől igyekeztek minél ízletesebb ételeket készíteni.

A bőséges ebéd után az egyházmegyék bemutatkozó műsora következett. A Beregi Református Egyházmegye részéről a Nagyberegi Református Líceum diákjai készültek egy műsorral, melyben főleg Kárpátaljai költők verseit szavalták el. A műsoruk „Mert én magyarnak születtem…”címet kapta.

Ezután a KRISZ együttes megzenésített versekből készült előadását hallgathattuk meg, akik Beregszászról és környékéről érkeztek közénk.

Majd nem csak fülünket kényeztették a bemutatkozó produkciók, hiszen a Szabolcs – Beregi egyházmegye részéről a Kisvárdai Református Alapfokú Művészeti Iskola Rétköz tánccsoportja mutatta meg, hogy milyen is az amikor egy magyar ember táncra perdül.
Miután kigyönyörködtük magunkat a lelkes gyerekseregben ismét hegyezhettünk füleinket, hiszen az Ugocsai egyházmegye bemutatkozó műsorában Seres János esperes úr beszámolt a Péterfalvai Líceum történetéről nehézségeiről és arról, hogy minden körülmények között megtapasztalhatták Isten segítségét, vezetését., valamint a már említett Líceum végzett hallgatóinak szolgálatát hallgathattuk meg, akik az Üvegtenger nevet választották maguknak.

Ezek után ismét a Szabolcs – Beregi egyházmegye vette birtokba a színpadot és a Kisvárdai gyülekezet ifjúsága adta elő „A világ legigazságtalanabb békéje” című produkcióját. A fiatalok mély átéléssel, és meggyőződéssel énekeltek, szavaltak és tényeket közöltek, melyek mind-mind példázták, hogy milyen igazságtalan is volt anyaországunkkal szemben ez a béke. Elhangzott ajkukról, hogy ezt a békediktátumot kényszer hatására aláírtuk, de el sosem fogadjuk, és ennek szellemében csak jelképesen ugyan, de széttépték a diktátumot tartalmazó iratokat. A közönség döbbent csendben, könnyeikkel küzdve nézte végig ezt az előadást, melyet Kisvárdai ifjúsági lelkész Százvai László János állított össze és gyakorolt be a fiatalokkal.

A bemutatkozók sorában a záró műsort a Nyírségi Egyházmegye küldöttei mutatták be, amelyben is gyermekek énekeltek zsoltárokat, népdalzsoltárokat és dicséreteket, valamint a egy rézfúvós trió és kvartett kényeztette lelkünket Szerencsi Imre lelkipásztor vezetésével.

A napot a Napraforgók együttes családi koncertje zárta, melyen kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat.

Minden résztvevő számára áldással zárult a nap. Bízunk abban, hogy lesz még ilyen lehetőség, amikor határokra tekintet nélkül együtt dicsőíthetjük Istenünket.

„Legyen végre egy ország hol a szavakat kimondhatják.
Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját.
Legyen végre sok ember, kik tudják hol a Mennyország!
Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország!”

REGIONÁLIS LELKÉSZTALÁLKOZÓ VAJÁN

Beszámolót olvashatnak a korábban közzé tett regionális lelkésztalálkozóról, Sipos Brigitta, nyírségi lelkésztestvérünk tollából, amely a parókia.hu oldalon olvasható.

(tovább az oldalra)Még nincs szöveg...